Nämnder (13 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna styr kommunens förvaltningar som i sin tur utför politikernas uppdrag och driver kommunens verksamheter.