Kommunfullmäktige (3 st)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige har 65 ledamöter som väljs direkt av medborgare vid allmänna val vart fjärde år.