Utskott (8 st)

Utskott bereder ärenden inför beslut i till exempel kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och en del nämnder.