Åsa Bäckström (V)

Kontaktinformation

E-post:
asa.backstrom@umea.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-11-27 - 2022-11-26
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ledamot 2018-11-28 - 2022-11-27
Miljö-och hälsoskyddsnämnden Ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Äldrenämnden 2:e vice ordförande 2018-12-01 - 2022-11-30
Äldrenämnden arbetsutskott 2:e vice ordförande 2018-12-01 - 2022-11-30