Janet Ågren (S)

Kontaktinformation

E-post:
janet.agren@umea.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-29 - 2022-10-28
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2018-11-27 - 2022-11-26
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ledamot 2018-11-28 - 2022-11-27
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott Ledamot 2018-11-28 - 2022-11-27
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ordförande 2018-11-28 - 2022-11-27