Lena Karlsson Engman (S)

Kontaktinformation

E-post:
lena.karlsson-engman@umea.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-11-27 - 2022-11-26
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ersättare 2018-11-28 - 2022-11-27
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2018-11-28 - 2022-11-27
Tekniska nämnden Ordförande 2018-12-01 - 2022-11-30