Anton Bergström (M)

Kontaktinformation

E-post:
anton.bergstrom@umea.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kulturnämnden Ledamot 2018-12-01 - 2022-11-30
Valnämnden Ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Överförmyndarnämnden, Umeåregionen Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31