Sciene Park I Umeå AB och VLL,Umu

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa gynnsamma fysiska förutsättningar för att start ups, företag och innovationer ska kunna utvecklas till nytta för ägarnas enskilda och gemensamma intressen. Detta ska åstadkommas genom samordnad planering och utveckling av Science Park-området.

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Juneblad Peter Övriga representanter Ledamot 1
Sandström-Öhberg Marie Centerpartiet Lekmannarevisor 2