Övriga representanter (Representanter)

Antal personer (26 st)

Efternamn Förnamn
Strand Stig
Jakobsson Britt Irmelin
Enarsson Karl Einar
Hedberg Charlotta
Bjuhr Eva Maria
Edlund Inger
Alfredsson Margaretha
Juneblad Peter
Hedlund Karin Birgitta
Bjuhr Elisabeth
Ridfeldt Jan
Renkel Peter
Olofsson Per-Gunnar
Samuelsson Monica
Bergstén Anna Maria Kristina
Holmberg Bertil
Eriksson Jan
Lidestav Gun
Eriksson Jerker
Söderlund Alf Lennart
Höök Gustafsson Lena
Nylund Lars-Göran
Lindkvist Birgitta
Engström Johanna
Lundberg Fredrik
Gammelgård Johan