Folkrörelsearkivet i Västerbotten, styrelse

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

"Folkrörelsearkivet i Västerbotten, här nedan kallat föreningen, är en ideell förening bildad 1969 av organisationer av folkrörelsekaraktär i Västerbotten. Folkrörelsearkivet är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som står för demokratiska värderingar och respekt för alla människors lika värde. Föreningens verksamhetsområde är Västerbottens län med arkivlokaler och arbetsplatser i Umeå och Skellefteå. Föreningens uppgift är att samla, bevara, tillgängliggöra och tillhandahålla för forskning, handlingar, trycksaker, bilder och föremål från i första hand verksamma eller tidigare verksamma föreningar och folkrörelseorganisationer inom Västerbottens län. Umeå kommunfullmäktige utser 1 ledamot och 1 ersättare till föreningens styrelse"

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lundström Bernt Socialdemokraterna Ledamot 1
Svensson Harald Moderata samlingspartiet Ersättare 2