Scharinska samstiftelsen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Stiftelsens årliga löpande avkastning ska, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till att stödja småföretagande och hantverk i Umeå kommun. Stiftelsen ska lämna bidrag till hantverkare och småföretagare för vidareutbildning, specialutbildning och utveckling av verksamheten. Stiftelsen ska även användas för understöd till småföretagare, hantverkare samt deras familjer som på grund av sjukdom eller olycksfall är i behov av ekonomisk hjälp. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska bekostats av allmänna medel.

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Hammarstedt Lars Socialdemokraterna Ledamot 1
Vallrud Ingela Socialdemokraterna Ledamot 2
Holmberg Lotta Moderata samlingspartiet Ersättare 3