Stiftelsen Helge Lindens minne, styrelse

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Stiftelsen har till ändamål att förvalta den konstsamling som i anledning av konstnären Helge Lindens bortgång hopbragts av Västerbottens läns konstförening och överlåtits till stiftelsen genom beslut den 22 april 1966, att verka för utökning av konstsamlingen samt att söka tillse att den på lämpligt sätt blir tillgänglig för allmänheten. Stadsfullmäktige antog stadgar för stiftelsen den 16 oktober 1967 §277, enligt stadgarna väljer kommunfullmäktige två styrelseledamöter, två ersättare samt en revisor för två år i taget.

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Jonsson Birgitta Socialdemokraterna Ledamot 1
Westman Modig Eva Margareta Moderata samlingspartiet Ledamot 2
Nilsson Marie-Louise Socialdemokraterna Ersättare 3
Nair Pranav Liberalerna Ersättare 4
Miller Ewa Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 5