Augusta Karlssons donationsfond

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Augusta Karlsson efterlämnade ett testamente daterat 4 april 1927. Där stod att 4 000 kr skulle avsättas till en fond benämnd ”Augusta Karlssons donationsfond”, vilken skulle överlämnas till Umeå stadsfullmäktige. Räntan från fonden avsågs årligen på Augusta Karlssons födelsedag den 26 juni, utdelas till 4 eller 4 personer. De skulle vara mantalsskrivna i Umeå stad samt mindre bemedlade, ensamstående och äldre. Dessutom skulle företrädesrätt föreligga personer som var släkt med Augusta Karlsson. Enligt beslut 1973-06-04 §41 i sammanläggningsdelegerades i Umeå kommunblock utses två ledamöter för obestämd tid.

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Nilsson Carin Elisabet Socialdemokraterna Ledamot 1
Eriksson Elmer Moderata samlingspartiet Ledamot 2