Elmer Eriksson (M)

Kontaktinformation

E-post:
elmer.eriksson@umea.se

Uppdrag (21 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Bolagsstämma Umeå Energi elnät AB, ombud Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Kvarkenrådet EGTS Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Bo.stämma Umeå Energi Umenet AB, ombud Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Migrationsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Bolagsstämma med Umeå Energi AB, ombud Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Föreningen Blå vägen Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Umeå Kommuns funktionshinderråd valt av KS Vice ordförande 2023-05-16 2026-11-30
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Umeå Kommuns Pensionärsråd valt av KS Ersättare 2023-02-14 2026-12-31
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-11-27 2026-11-26
Ombud vid bolagsstämma med Svenska kommun försäkrings AB Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Umeå kommunföretag AB, styrelse Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Augusta Karlssons donationsfond Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Hörnefors bruk Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Landsbygdsutvecklingsrådet Representant 2022-11-28 2026-11-27
Bolagsstämma med Umeå parkerings AB, ombud Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
För- och grundskolenämndens arbetsutskott Ersättare 2024-01-25 2026-11-30
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-11-27 2026-11-26