Stiftelsen Hörnefors bruk

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Stiftelsen skall ha till syfte att för framtiden bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom området och att sprida kännedom om brukets äldre historia samt ha till ändamål att äga och förvalta till densamma anslagen eller av densamma förvärvad egendom och att i lämplig omfattning hålla denna egendom tillgänglig för allmänheten. Enligt beslut 1973-06-04 §41 i sammanläggningsdelegerades i Umeå kommunblock utses en ledamot, en ersättare samt en revisor.

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Udd Tommy Socialdemokraterna Ledamot 1
Eriksson Elmer Moderata samlingspartiet Ersättare 2
Sandström-Öhberg Marie Centerpartiet Lekmannarevisor 3