Umeå kommunföretag AB, styrelse

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Syftet med bolagets verksamhet är att utgöra moderbolag för Umeå kommuns samtliga helägda bolag samt för bolag i vilka Umeå kommun beslutar ingå med lägst 25 procent. Vidare att utifrån kommunfullmäktige i Umeå antagen trafikplan och budget ombesörja upphandling av kollektiv trafik. Bolaget ska vidare befrämja verksamhet för utveckling av unga entreprenörer i i Umeå.

Uppdrag (16 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lindberg Hans Socialdemokraterna Ordförande 1
Ågren Anders Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2
Ågren Janet Socialdemokraterna Ledamot 3
Wennström Thomas Socialdemokraterna Ledamot 4
Eriksson Elmer Moderata samlingspartiet Ledamot 5
Sköld Bore Vänsterpartiet Ledamot 6
Larsson Mattias Centerpartiet Ledamot 7
Brydsten Moa Socialdemokraterna Ersättare 8
Lundgren Andreas Socialdemokraterna Ersättare 9
Andersson Lena Moderata samlingspartiet Ersättare 10
Hell Igor Moderata samlingspartiet Ersättare 11
Ström Ellen Vänsterpartiet Ersättare 12
Westling Maja Centerpartiet Ersättare 13
Larsen Nils Miljöpartiet Ersättare 14
Evaldsson Per-Erik Socialdemokraterna Lekmannarevisor 15
Miller Ewa Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 16