Umeå kommunföretag AB, styrelse

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Syftet med bolagets verksamhet är att utgöra moderbolag för Umeå kommuns samtliga helägda bolag samt för bolag i vilka Umeå kommun beslutar ingå med lägst 25 procent. Vidare att utifrån kommunfullmäktige i Umeå antagen trafikplan och budget ombesörja upphandling av kollektiv trafik. Bolaget ska vidare befrämja verksamhet för utveckling av unga entreprenörer i i Umeå.