Thomas Wennström (S)

Kontaktinformation

E-post:
tomas.wennstrom@umea.se

Uppdrag (18 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Föreningen Blå vägen Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Bolagsstämma med Umeå parkerings AB, ombud Ombud 2022-11-28 2026-11-27
Umeå Kommuns funktionshinderråd valt av KS Ledamot 2023-02-14 2026-11-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Personalnämnden Ordförande 2022-12-01 2026-11-30
Bo.stämma Umeå Energi Umenet AB, ombud Ombud 2022-11-28 2026-11-27
Bolagsstämma med Umeå Energi AB, ombud Ombud 2022-11-28 2026-11-27
IT-kapacitetstjänster Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Umeåregionens PA nämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott Ledamot 2022-11-28 2026-11-27
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-11-27 2026-11-26
Kvarkenrådet EGTS Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Umeå kommunföretag AB, styrelse Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Interreligiöst råd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-11-27 2026-11-26
Umeå Kommuns Pensionärsråd valt av KS Ledamot 2023-02-14 2026-12-31
Bolagsstämma Umeå Energi elnät AB, ombud Ombud 2022-11-28 2026-11-27
Ombud vid bolagsstämma med Svenska kommun försäkrings AB Ombud 2022-11-28 2026-11-27