Umeå energi sol vind och vatten AB

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Bolaget ska främja kommunens utveckling inom området förnyelsebar elproduktion. Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde vara kommunens expertorgan och bistå kommunen i planerings- och utredningsverksamhet inom området.