Umeå energi AB styrelsen

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Bolaget ska främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggande och kommunikation.