Umeå Energi Umenet AB

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Bolaget ska främja kommunens utveckling genom att bedriva bredbandsverksamhet.