Umea Energi elnät AB

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning och nätbyggnad.

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ridfeldt Jan Övriga representanter Ordförande 1
Lundberg Fredrik Övriga representanter Ledamot 2
Eriksson Jan Övriga representanter Ledamot 3
Evaldsson Per-Erik Socialdemokraterna Lekmannarevisor 4
Sandström-Öhberg Marie Centerpartiet Lekmannarevisor 5