Umeå Energi elhandel AB

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Bolaget ska bistå kommunen i det praktiska handhavandet av kommunens krafttillgångar och i fråga om energiförsörjning i övrigt inom kommunkoncernen.