Umeå Parkerings AB

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Bolaget ska erbjuda attraktiva parkeringsanläggningar och en väl fungerande parkeringsövervakning skapa ett tillgängligt och trafiksäkert Umeå.

Uppdrag (9 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Enander Robin Socialdemokraterna Ordförande 1
Ågren Wikström Åsa Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2
Boström Berglund Anita Socialdemokraterna Ledamot 3
Löfstedt Marianne Moderata samlingspartiet Ledamot 4
Stål Johan Vänsterpartiet Ledamot 5
Johansson Björn Centerpartiet Ledamot 6
Pettersson Nils-Erik Miljöpartiet Ledamot 7
Lindholm Ulla-Britt Socialdemokraterna Lekmannarevisor 8
Miller Ewa Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 9