Umeå Parkerings AB

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Bolaget ska erbjuda attraktiva parkeringsanläggningar och en väl fungerande parkeringsövervakning skapa ett tillgängligt och trafiksäkert Umeå.

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ågren Wikström Åsa Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2
Boström Berglund Anita Socialdemokraterna Ledamot 3
Löfstedt Marianne Moderata samlingspartiet Ledamot 4
Stål Johan Vänsterpartiet Ledamot 5
Johansson Björn Centerpartiet Ledamot 6
Pettersson Nils-Erik Miljöpartiet Ledamot 7
Lindholm Ulla-Britt Socialdemokraterna Lekmannarevisor 8
Miller Ewa Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 9