Maja Westling Palmberg (C)

Kontaktinformation

E-post:
maja.westling@umea.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-11-27 2026-11-26
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Dåva DAC & Dovatech recycling AB Vice ordförande 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Krisledningsnämnd Ersättare 2022-11-27 2026-11-26
Umeå kommunföretag AB, styrelse Ersättare 2022-12-01 2026-11-30