Hans Lindberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
hans.lindberg@umea.se

Uppdrag (15 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Bolagsstämma med Umeå hamn AB, ombud Ombud 2022-12-01 2026-11-27
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ordförande 2022-11-27 2026-11-26
Kommunstyrelsen Ordförande 2022-11-27 2026-11-26
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott Ordförande 2022-11-28 2026-11-27
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ledamot 2022-11-28 2026-11-27
Umeå kommunföretag AB, styrelse Ordförande 2022-12-01 2026-11-30
Kvarkenhamnar AB, ombud Ombud 2022-11-28 2026-11-27
Nolia AB, styrelsen Ombud 2022-12-01 2026-11-30
Norrlandsoperan AB Ombud 2022-12-01 2026-11-30
Bo.stämma Västerb. museum AB, ombud Ombud 2022-11-28 2026-11-27
Ombud vid bolagsstämma med Norrlandsoperan AB Ombud 2022-11-28 2026-11-27
Ombud vid bolagsstämma med rederibolaget NLC Ferry Ombud 2022-11-28 2026-11-27
Visit Umeå AB, ombud Ombud 2022-11-28 2026-11-27
Kvarkenrådet EGTS Ledamot 2023-01-01 2026-12-31