NLC Ferry OY AB

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva rederiverksamhet och därmed sammanhängande verksamhet, hotell- och restaurangrörelse, turist-, resebyrå- och med bolagets ändamål sammanhängande marknadsföringsverksamhet. Bolaget kan köpa, sälja, äga och besitta fartyg och fast egendom samt idka värdepappershandel.

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lundberg Fredrik Övriga representanter Ordförande 1
Strand Stig Övriga representanter Ledamot 2
Renkel Peter Övriga representanter Ledamot 3
Vakant Lekmannarevisor 4