Lena Andersson (M)

Kontaktinformation

E-post:
lena.andersson@umea.se

Uppdrag (12 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
AB Bostaden Parkering i Umeå Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Bolagsstämma AB Bostaden i Umeå, ombud Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Dåva DAC & Dovatech recycling AB Ombud 2022-12-01 2026-11-30
Infrastruktur i Umeå AB Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-11-27 2026-11-26
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-11-27 2026-11-26
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott Ledamot 2022-11-28 2026-11-27
Umeå kommunföretag AB, styrelse Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Bo.stämma Västerb. museum AB, ombud Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Ombud vid bolagsstämma med rederibolaget NLC Ferry Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Valnämnden Ersättare 2022-12-01 2026-11-30