AB bostaden i Umeå

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Bolaget ska främja bostadsförsörjningen i Umeå kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Uppdrag (12 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Karlsson Engman Lena Socialdemokraterna Ordförande 1
Sellström Anders Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Karlsson Mattias Socialdemokraterna Ledamot 3
Olofsson Irma Socialdemokraterna Ledamot 4
Larsson Karl Socialdemokraterna Ledamot 6
Lundgren Leif Moderata samlingspartiet Ledamot 7
Andersson Daniel Vänsterpartiet Ledamot 8
Olsson Maria Vänsterpartiet Ledamot 9
Maaherra Lövheim Eva Centerpartiet Ledamot 10
Molin Alf Liberalerna Ledamot 11
Evaldsson Per-Erik Socialdemokraterna Lekmannarevisor 12
Miller Ewa Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 13