Janet Ågren (S)

Kontaktinformation

E-post:
janet.agren@umea.se

Uppdrag (19 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnd Ledamot 2022-11-27 2026-11-26
Bolagsstämma AB Bostaden i Umeå, ombud Ombud 2022-11-28 2026-11-27
Styrelsen för intresseföreningen Norrtåg Adjungerad ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Föreningen Blå vägen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Umeå kommunföretag AB, styrelse Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ordförande 2022-11-28 2026-11-27
AB Bostaden Parkering i Umeå Ombud 2023-01-01 2026-12-31
IT-kapacitetstjänster Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Infrastruktur i Umeå AB Ombud 2022-12-01 2026-11-30
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott Ledamot 2022-11-28 2026-11-27
Kvarkenrådet EGTS Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 10% Ledamot 2022-11-28 2026-11-27
Interregprogrammet Aurora Ledamot 2022-09-13 2027-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2022-11-27 2026-11-26
Kommunicera i Umeå AB Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Nolia AB, styrelsen Ordförande 2022-12-01 2026-11-30
Vatten och Avfallskompentens i Norr AB Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31
Kvarkenrådet EGTS Ombud 2021-05-28