Umeå Vatten och Avfall AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Bolaget ska vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Umeå kommun fastställt verksamhetsområde samt att ansvara för kommunens verksamhet på avfallsområdet. Bolaget får även sköta drift av allmän VA-anläggning samt kommunal avfallshantering i annan kommun,

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Johansson Per-Erik Socialdemokraterna Ordförande 1
Riedl Edward Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2
Vallrud Ingela Socialdemokraterna Ledamot 3
Widman Kerstin Moderata samlingspartiet Ledamot 4
Edvardsson Berit Vänsterpartiet Ledamot 5
Horvath Robert Centerpartiet Ledamot 6
Frostesjö Lennart Miljöpartiet Ledamot 7
Lindholm Ulla-Britt Socialdemokraterna Lekmannarevisor 8