Vatten och Avfallskompentens i Norr AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Bolaget ska långsiktigt ansvara för drift, underhåll och genomförande av investeringar i delägarnas allmänna VA anläggningar och kommunens ansvar för avfallshantering

Uppdrag (9 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Johansson Per-Erik Socialdemokraterna Ordförande 1
Riedl Edward Moderata samlingspartiet Ledamot 2
Vallrud Ingela Socialdemokraterna Ledamot 3
Widman Kerstin Moderata samlingspartiet Ledamot 4
Edvardsson Berit Vänsterpartiet Ledamot 5
Horvath Robert Centerpartiet Ledamot 6
Frostesjö Lennart Miljöpartiet Ledamot 7
Ågren Janet Socialdemokraterna Kommunalråd 9
Hell Igor Moderata samlingspartiet Ersättare 10