Infrastruktur i Umeå AB

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Bolaget ska äga och/eller förvalta järnvägsanknutna anläggningar, äga och förvalta ett bad- jämte parkeringshus på kvarteret Nanna i Umeå samt utveckla och marknadsföra logistiklösningar för infrastruktur för att främja Umeås tillväxt och utveckling som ett logistikcentrum i norr.