AB Bostaden Parkering i Umeå

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Bolaget ska erbjuda en attraktiv parkering och därigenom bidra till ökade parkeringsmöjligheter i anslutning till AB Bostaden i Umeås fastighetsbestånd.