Kommunicera i Umeå AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Bolaget ska främja utveckling av och åtkomst av fiberburen teknik i bostäder och lokaler i fastighetsbestånd ägt av AB Bostaden i Umeå och dess dotterbolag.

Uppdrag (13 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Karlsson Engman Lena Socialdemokraterna Ordförande 1
Sellström Anders Kristdemokraterna Vice ordförande 2
Karlsson Mattias Socialdemokraterna Ledamot 3
Olofsson Irma Socialdemokraterna Ledamot 4
Larsson Karl Socialdemokraterna Ledamot 6
Lundgren Leif Moderata samlingspartiet Ledamot 7
Andersson Daniel Vänsterpartiet Ledamot 8
Olsson Maria Vänsterpartiet Ledamot 9
Molin Alf Liberalerna Ledamot 10
Hell Igor Moderata samlingspartiet Ersättare 11
Ågren Janet Socialdemokraterna Ombud 12
Evaldsson Per-Erik Socialdemokraterna Lekmannarevisor 13
Miller Ewa Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 14