Nolia AB, styrelsen

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva mässor, seminarier och event. genom väl sammansatta och professionellt utförda arrangemang främja utvecklingen av främst mindre företag i Norr- och Västerbotten samt stärka ägarkommunernas attraktionskraft. norrländsk industri och norrländskt samhällsliv. "

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ågren Janet Socialdemokraterna Ordförande 1
Svahn Sebastian Socialdemokraterna Ledamot 2
Vestman Edward Moderata samlingspartiet Ledamot 3
Lindberg Hans Socialdemokraterna Ombud 4
Berg Ulrik Moderata samlingspartiet Ersättare 5