Väven i Umeå AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Bolaget skall, direkt och indirekt, utföra byggnads- och anläggningsarbeten, äga, förvalta, hyra ut och bedriva handel med fastigheter och bedriva därmed förenlig rörelse.

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lundberg Fredrik Övriga representanter Ledamot 1
Höök Gustafsson Lena Övriga representanter Ledamot 2
Sandström-Öhberg Marie Centerpartiet Lekmannarevisor 3