Bolagsstämma med Umeå hamn AB, ombud

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-27

Bolagets ska tillhandahålla infrastruktur för Kvarkenhamnar och övriga verksamma i hamnområdet.