Peter Vigren (S)

Kontaktinformation

E-post:
peter.vigren@umea.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Ordförande 2022-12-01 2026-11-30
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande 2022-12-01 2026-11-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-11-27 2026-11-26
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Migrationsrådet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Personalnämnden Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Rotekassan Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Mitt Skandia, Ombud Ombud 2023-01-01 2026-12-31
Bolagsstämma med Umeå Kommunföretag AB, ombud Ombud 2022-11-28 2026-11-27