Rotekassan

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

"Rotekassan har enligt stadgar, fastställda av länsstyrelsen den 25 september 1964, till ändamål att av sina tillgångar använda avkastningen till i första hand understöd åt avskedade nödlidande krigsmän eller deras efterlämnade och i andra hand stipendier, premier eller understöd åt viss angiven ungdom, vilken genomgår utbildning inom jord- eller skogsbrukets område samt vid lanthushållsskola. Enligt §4 i stadgarna handhas verksamheten av en styrelse bestående av tre ledamöter och tre personliga ersättare, vilka av kommunfullmäktige utses bland den jordbrukande befolkningen inom Tavelsjö församling, Tegs församling och Umeå landsförsamling för en tid av fyra år. Styrelsen utser årligen inom sig ordförande och sekreterare. De av fullmäktige utsedda revisorerna för granskning av kommunens räkenskaper skall jämväl vara kassans revisorer."

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Johansson Håkan Socialdemokraterna Ledamot 1
Sandberg Lars Socialdemokraterna Ledamot 2
Öqvist Gunnar Moderata samlingspartiet Ledamot 3
Brodin Viktor Moderata samlingspartiet Ersättare 4
Vigren Emma Socialdemokraterna Ersättare 5
Vigren Peter Socialdemokraterna Ersättare 6
Kollberg Jan Kristdemokraterna Gode man 7