Stif Västerb museums samlingar

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta anförtrodda byggnader och samlingar, att hålla dem tillgängliga för allmänheten samt att i övrigt främja kulturminnesvård och museal verksamhet i huvudsak inom Västerbottens län. Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Västerbottens läns hembygdsförbund har beslutat bilda en stiftelse för förvaltning av Västerbottens museums samlingar. Kommunfullmäktige beslut fattades 1996-11-18 §181. Enligt stadgarna består styrelsen av sju ledamöter med lika antal ersättare med mandattid motsvarande mandatperioden för val till kommun- och landstingsfullmäktige. Kommunen utser tre ledamöter (varav en utses till ordförande) samt tre ersättare. Regionen utser tre ledamöter och tre ersättare och hembygdsförbundet utser en ledamot och ersättare. Därtill utser kommunen en revisor för granskning av stiftelsens räkenskaper. Mandattiden för revisor är densamma som för styrelseledamöterna.

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Lidström Anders Socialdemokraterna Ordförande 1
Jonsson Birgitta Socialdemokraterna Ledamot 2
Renström Inger Barbro Elisabet Centerpartiet Ledamot 3
Sondell Linda Socialdemokraterna Ersättare 5
Westman Modig Eva Margareta Moderata samlingspartiet Ersättare 6
Vakant Lekmannarevisor 7