Umeå Vagnverkstad AB

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Bolaget ska projektera, uppföra äga och på affärsmässiga villkor förvalta en vagnverkstad i Umeå.