Umeå Vagnverkstad AB

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30

Bolaget ska projektera, uppföra äga och på affärsmässiga villkor förvalta en vagnverkstad i Umeå.

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Holmlund Lennart Socialdemokraterna Ordförande 1
Edvinsson Sven-Olov Allan Centern Vice ordförande 2
Jakobsson Sandra Socialdemokraterna Ledamot 3
Farhat Lina Socialdemokraterna Ledamot 5
Knutsson Dan-Ove Greger Moderata samlingspartiet Ledamot 6
Farrysson Gabriel Moderata samlingspartiet Ledamot 7
Bäckström Åsa Vänsterpartiet Ledamot 8
Brännström Lasse Miljöpartiet Ledamot 9
Evaldsson Per-Erik Socialdemokraterna Lekmannarevisor 10
Miller Ewa Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 11