Christina Bernhardsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
christina.bernhardsson@umea.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-11-27 2026-11-26
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Kommunstyrelsens planeringsutskott Ersättare 2022-11-28 2026-11-27
Tekniska nämnden Ordförande 2022-12-01 2026-11-30