Godemän vid fastighetsbildning

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

"Enligt 4 kap1§ i fastighetsbildnignslagen (SFS nr 1970:988) skall godemän i vissa fall ingå i fastighetsbildningsmyndighet vid fastighetsbildningsförättning. Godemän utses genom val av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen i Västerbottens län har fastställt antalet godemän för Umeå kommun till sexton. Genom lagändring har den löpande mandatperioden förlängts till 4 år. Se övergångsbestämmelser till 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen. God man skall vara valbar till nämndeman inom kommunen. God man skall ha erfarenhet av tätortsförhållande eller vara kunnig i jordbruks- och skogsbruksfrågor. "

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Evaldsson Per-Erik Socialdemokraterna Gode man 1
Conradsson Carin Socialdemokraterna Gode man 2
Andersson Rolf Kennard Socialdemokraterna Gode man 3
Sandström Lennart Moderata samlingspartiet Gode man 4
Rydberg Christina Moderata samlingspartiet Gode man 5
Johansson Björn Centern Gode man 6
Bergner Per Eric Henning Centern Gode man 7
Nilsson Mats Liberalerna Gode man 8